Optické digitální

Filtr
Řazení:
190
0

Optické kabely jsou dnes nejběžnější prostředek pro přenos dogitálního audio signálu. Výběr kabelu s kvalitním optickým vláknem je velmi důležitý pro výsledný zvuk. Kvalitní vlákno dokáže významným způsobem zredukovat počet chyb, které při přenosu vzniknou, dopočet chybně přenesených dat je minimalizován a tudíž výsledný signál pak lépe koresponduje s originálem.